Overheidsopdrachten

ONZE DIENSTEN

→ advies inzake plaatsing/ gunning en uitvoering van overheidsopdrachten
→ procedures schorsing gunningsbeslissing (UDN) Raad van State/  kortgeding
→ procedures vernietiging/ schadevergoeding Raad van State/ burgerlijke rechter
→ publiek-private samenwerking

→ Opleidingen overheidsopdrachten > diensten op maat

 

JURIDISCHE INFO

Op 30 juni 2017 is de nieuwe regelgeving overheidsopdrachten in werking getreden. Deze geldt voor alle overheidsopdrachten die vanaf 30 juni 2017 zijn bekendgemaakt. Onderaan vindt u het wettelijk kader dat voordien van toepassing was.

Wetgeving overheidsopdrachten (vanaf 30 juni 2017)

→  Belgisch Staatsblad 14 juli 2016
Parlementair dossier
Bijlagen 1-4

Geconsolideerde tekst
Wijzigingswet van 16 februari 2017, B.S. 17 maart 2017
Parlementair dossier

→ Richtlijn 2014/24/EU  klassieke sectoren
→ Richtlijn 2014/25/EU Speciale sectoren
→ Richtlijn 2014/23/EU Concessieovereenkomsten

Nuttige websites (en blogposts)