(Aanbestedende) Overheden

Wij staan u bij in al uw juridische dossiers binnen onze vakgebieden.  Daarnaast vindt u hier enkele specifiek door ons ontwikkelde dienstenpakketten.

Tender 4 you

Wij plaatsen de overheidsopdracht voor u. U wordt volledig ontzorgd.

Wij staan in voor:

→ de opmaak van het (administratief en contractueel gedeelte) van de opdrachtdocumenten (bestek, inventaris …)
→  de elektronische publicatie van de opdracht op e-notification (in naam van de overheid)
→  de opening van de offertes op e-tendering
→  administratief nazicht van de offertes
→  opmaak van het gunningsverslag en de gunningsbeslissing

Bureau Geerts is geaccrediteerd bij de dienst e-Procurement van de FOD BoSa, en kan namens uw aanbestedende overheid opdrachten publiceren en offertes openen.

U of een andere dienstverlener (architect,…) levert ons de technische bepalingen aan (wat u wilt kopen), wij verwerken deze in een bestek. U of een andere dienstverlener staan ons bij voor de (technische) beoordeling van de offertes.

Tender yourself – Update van uw sjablonenbibliotheek

‘Tender yourself’ is het spiegelbeeld van ‘Tender 4 you’. U voert namelijk zelf de plaatsingsprocedure, maar met juridisch correcte en up-to-date sjablonen die u zelf invult.

Wij ontwikkelen volgende sjablonen, op maat van uw (aanbestedende) overheid:

→ bestek per type plaatsingsprocedure
→ gunningsverslag en gunningsbeslissing
→ modelbrieven: gunning/ niet-gunning, sluiting van de opdracht

Wij houden alle sjablonen up-to-date. Indien aanpassingen nodig zijn bezorgen wij u vooraf een offerte of we werken met een vast jaarlijks bedrag.

Desgewenst beheren wij uw sjablonen in de cloud, zodat u altijd op de correcte versie werkt.

Opleidingen overheidsopdrachten

Bureau Geerts organiseert open en in house opleidingen overheidsopdrachten. In samenwerking met Escala.

Lees ons een volledig aanbod.

E-procurement

Wij zetten uw elektronisch aanbestedingsproces op poten.

Publicprocurement.be is een online platform aangeboden door de federale overheid, met als doel om de plaatsing van overheidsopdrachten te digitaliseren. Onder de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten schakelt e-procurement een versnelling hoger (lees ons blogbericht). Hoog tijd om het e-procurement platform – en aanverwante platformen (Digiflow) – in de praktijk te gebruiken!

Via in house vorming van uw medewerkers én het aanvragen en opzetten van de vereiste toegangen, zetten wij uw elektronische aankoopstructuur op poten. Wij testen alles voor implementatie in de demo-omgeving en begeleiden u navolgend bij uw eerste elektronische plaatsingsprocedure(s). Zo kunnen wij de eerste opdrachtdocumenten samen met uw medewerkers publiceren, de offertes openen, het PV genereren, enz. U implementeert E-procurement snel en zonder risico’s.

Bureau Geerts is geaccrediteerd opleider bij de dienst e-Procurement van de FOD BoSa.

Scan van uw aankoopstructuur

Zijn uw interne processen in het kader van overheidsopdrachten nog up-to-date? Wenst u een overkoepelend beleid rond (duurzame) overheidsopdrachten uit te werken?

Bureau Geerts ondersteunt u bij

→ het uitwerken van een efficiënte aankoopstructuur
→ het opmaken actieplan voor duurzame overheidsopdrachten
→ de implementatie van uw aankoopstructuur

Wij onderzoeken hoe u overheidsopdrachten beleidsmatig en praktisch vorm geeft binnen uw aanbestedende overheid. O.a. op basis van volgende vragen:

→ Voor- en nadelen van een centrale dienst overheidsopdrachten?
→ Mogelijkheden tot samenwerking met andere aanbestedende overheden: occasionele gezamenlijke aankopen, aankoopcentrale,…
→ Beheer van lopende contracten en plaatsingsprocedures via IT-toepassingen: kantoorsoftware, specifieke software (3P,…) of op maat gemaakte software?
→ Uitbouw en onderhoud van een sjablonenbibliotheek met actuele bestekdocumenten, modelbrieven,…
→ De ontwikkeling van een intern draaiboek, met goedkeuringsflow voor het voeren van plaatsingsprocedures

Duidelijke taal scan

Als overheid/ publieke organisatie is duidelijke communicatie ten aanzien van de burgers en ondernemers essentieel. Hoewel veel overheden dit inzien, blijkt het niet eenvoudig om allerhande administratief-juridische communicatie om te zetten in heldere en begrijpbare taal.

Daarom ontwikkelden wij de dienst ‘duidelijke taal scan’.

Wij scannen uw administratief-juridische communicatie (briefwisseling, websites, folders, akten, documenten, etc.) en zetten deze om in begrijpbaar Nederlands dat bovendien juridisch sluitend is. Bureau Geerts vormt de unieke combinatie van een specialist administratief recht (met een taalgevoel) én een communicatiedeskundige (partner in ons team). Wij verzoenen zo juridisch met helder taalgebruik.

Inspiratie:

Taalcanon
→ De taal van mr. Jip van Harten en dr. Janneke Bavelinck