Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!

 • 05.12.2017

  Het gebruik van e-tendering (elektronische opening van de offertes) wordt binnenkort algemeen verplicht (artikel 14§7 Wet overheidsopdrachten). Vanaf 18 oktober 2018 (opdrachten > EU drempels) of 31 december 2019 (opdrachten < EU drempels) is e-tendering de enige manier om offertes in te dienen en te openen. Er komt dan geen papier meer aan te pas. Voor aankoopcentrales gelden deze...
  → Read more
 • 05.12.2017

  Met de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten, is het tijd om werk te maken van e-procurement (e-aanbesteden). In concreto komt e-procurement neer op de elektronische bekendmaking van overheidsopdrachten (e-notification) en de elektronische ontvangst  van offertes (e-tendering). Van publicatie tot gunning en sluiting van de opdracht komt er dus geen papier meer aan te...
  → Read more
 • 06.12.2017

  Wij nemen deel aan de actie van de Vlaamse advocaten in het kader van Music for...
  → Read more
 • 13.11.2017

  WAT? In het kader van de kwalitatieve selectie dienen kandidaten of inschrijvers aan te tonen dat zij zich niet in een uitsluitingsgrond (art 67-70 Wet) bevinden én voldoen aan de in de selectieleidraad of het bestek gestelde eisen inzake technische bekwaamheid en economische en financiële draagkracht (art 71 Wet). Het UEA is een eengemaakt Europees formulier dat in feite voortbouwt op het...
  → Read more
 • 05.11.2017

  De federale overheid publiceerde een overzichtelijke gids met een overzicht van alle instrumenten waarover de aanbestedende overheid beschikt in haar strijd tegen sociale dumping. De gids is tegelijk een helder overzicht van de nieuwe regels inzake de plaatsing van overheidsopdrachten op het vlak van uitsluiting, regelmatigheid, prijsonderzoek en onderaanneming. U kan de Gids hier...
  → Read more
 • 02.11.2017

  Duurzaam aanbesteden wordt ondersteund vanuit verschillende hoeken. Ook vanuit de EU Urban Agenda wordt nu gewerkt aan het behalen van duurzaamheids- en innovatie doelstellingen door slim aan te besteden. In juni 2017 werd een partnerschip gestart tussen de Europese Commissie en verschillende steden en lidstaten om op dit domein initiatieven te ontwikkelen. De Orientation paper van 10...
  → Read more
 • 01.11.2017

  This content is password protected. To view it please enter your password below: Password...
  → Read more
 • 01.11.2017

  In samenwerking met de Vlaamse overheid, organiseert Escala gratis opleidingen e-tendering voor lokale besturen (in de brede zin). Johan Geerts neemt voornamelijk de trainingslocaties in Antwerpen en Limburg voor zijn rekening. De eerste opleidingen starten al begin november 2017. Schrijf je snel in op Escala.be Wat is e-procurement? Lees onze...
  → Read more
 • 27.06.2017

  Het KB van 22 juni 2017 tot wijziging van het KB Uitvoering van 14 januari 2013 is vandaag – 27 juni 2017 – gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Ook dit besluit treedt in werking op 30 juni 2017. Het KB regelt tevens de inwerkingtreding op deze datum van de wet van 16 februari 2017 tot wijziging van de Rechtsbeschermingswet van 17 juni 2013. Hiermee zijn de voornaamste wijzigingen...
  → Read more
 • 23.06.2017

  Als het op 2 na laatste in de lijn, werd vandaag, 23 juni 2017, het KB Plaatsing SPECIALE SECTOREN gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (KB PL 2017-SPEC SECT-BS 23-06-2017). Het is nu enkel nog wachten op de publicatie in het Belgisch Staatsblad van de volgende teksten: De wijzigingen aan het KB Uitvoering van 14 januari 2013. Een gecoördineerde versie van het volledige KB...
  → Read more
 • 19.06.2017

  In de loop van mei stelde TBC post (de uitdager van Bpost op de Belgische postmarkt) een heel aantal Vlaamse steden en gemeenten in gebreke wegens het niet in mededinging stellen van hun postdiensten. Zo meldt De Tijd. Postdiensten zijn inderdaad onderworpen aan de wetgeving overheidsopdrachten. Een omzendbrief van 18 februari 2011 herinnerde daar al aan. Sinds 1 januari 2011 is de postmarkt...
  → Read more
 • 15.05.2017

  Het KB van 18 april 2017 Plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren werd op 9 mei gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (KB PLAATSING BS 09 05 2017). Artikel 131 van dit KB bepaalt dat titel 2 van de Wet overheidsopdrachten (de klassieke sectoren) in werking treedt op 30 juni 2017, voor de opdrachten die vanaf die datum worden bekendgemaakt. De nieuwe wetgeving komt nu plots...
  → Read more