Johan Geerts

Johan Geerts is advocaat sinds 2009.

Hij heeft ruime ervaring aangaande zowel de plaatsing als de uitvoering van overheidsopdrachten. Hij publiceert en presenteert regelmatig over het thema en werkte voor verschillende aanbestedende overheden.

Daarnaast specialiseerde Johan zich in diverse domeinen van het administratief recht en het bouw- en vastgoedrecht, waaronder omgevingsrecht, onteigeningen en ambtenarenrecht.

MISSION STATEMENT

Bureau Geerts staat voor een nieuwe kijk op de advocatuur. Met innovatieve, oplossingsgerichte en digitale dienstverlening drukken wij de kosten en leveren wij een meerwaarde daar waar u ze nodig hebt.

 

To the point

Bureau Geerts staat voor to the point juridisch advies. De doelstelling is de oplossing van uw probleem. Ons advies is altijd concreet en beknopt, doch ook onderbouwd. Op de eerste 2 bladzijden leest u onze juridische analyse mét de voorgestelde oplossing. Daarna volgt – voor wie meer wil weten – de onderbouwing. Deze werkwijze maakt het mogelijk om snel te beslissen zonder te verzanden in juridische pro’s en contra’s. Begrijpbare taal is de regel. Geen disclaimers of voorbehouden. Wij maken een duidelijke keuze voor een bepaalde piste en staan daar achter.

Eenzelfde aanpak hanteren wij in nota’s en conclusies ten behoeve van de Raad van State of andere rechtbanken. Een duidelijk en concreet standpunt zonder overtollige motieven. Geen copy paste van irrelevante theoretische uiteenzettingen. Per middel/ argument vermelden wij eerst een samenvatting en dan pas de verdere onderbouwing. Met een inhoudstafel, samenvattingen, overzichttabellen en een duidelijke stukkenbundel maken wij het de rechtbank gemakkelijk. En dat werkt vaak in ons voordeel.

Proceduren is plan Z

Een gerechtelijke procedure voeren is voor ons altijd ‘plan Z,’ na uitputting van alle mogelijke alternatieven, die immers meestal veel sneller en goedkoper zijn. Wij proberen conflicten te ontmijnen door overleg en bemiddeling. Indien een procedure onvermijdelijk is, dan staan wij uiteraard paraat.

Kwaliteit

Bureau Geerts is een nichekantoor dat zich specialiseert in overheidsopdrachten, omgevingsrecht. Daarnaast specialiseren wij in alle domeinen van het administratief recht en het bouw- en vastgoedrecht. Deze sterke focus is onze garantie voor kwaliteit.

U krijgt altijd advies van een gespecialiseerd en senior advocaat.

Transparant

De cliënt staat centraal. Dat betekent dat wij al onze informatie met u delen. In de eerste plaats aangaande het dossier. Waar staan we? Wat weten we en wat weten we niet? We werken samen met u om vooruit te komen.

Transparantie is ook het delen van informatie over onze vakgebieden. Bureau Geerts onderhoudt een nieuwsbrief en een blog inzake (o.a.) overheidsopdrachten.

Tot slot zijn wij transparant in onze kosten. Welke prestaties zijn/ zullen worden geleverd? Wat zal een advies/ een procedure kosten? Wij communiceren duidelijk vooraf en en cours de route. De klant is steeds vooraf op de hoogte van de door ons geraamde kosten en tijdsbesteding.

Digitaal

Bureau Geerts werkt maximaal digitaal. Zo weinig mogelijk papier (tenzij het niet anders kan), elektronische communicatie (e-mail), gebruik van samenwerk-software (o.a. dropbox, onedrive, google drive, we-transfer, wunderlist, doodle,…) of een eenvoudig telefoontje. Digitaal werken is efficiënt en drukt dus de kosten.

Ook op vlak van gerechtelijke procedures, kiest ons kantoor voor digitaal: e-pro-admin bij de Raad van State en e-deposit voor de gewone hoven en rechtbanken.

Efficiënt

Het principe ‘uurtje factuurtje’ is passé. De tijd dat de cliënt een ‘blanco cheque’ tekent voor zijn advocaat is dat ook. Als nichekantoor willen wij een meerwaarde leveren daar waar u ze nodig heeft. Geen overbodige prestaties als uitlopende vergaderingen, formele briefwisseling, uren opzoekingen, etc.. Wij leveren een oplossing volgens een voorafgaand afgesproken inschatting van onze kosten en tijdsbesteding. Onverwacht oplopende facturen zijn uit den boze.

Netwerk


Bureau Geerts maakt deel uit van het optima-advocaten netwerk. De samenwerking binnen een netwerk laat ons toe om een permanente beschikbaarheid te garanderen én een full-service dienstverlening aan te bieden.


Escala is een opleidingscentrum, actief in de openbare en social profit sector. Bureau Geerts en Escala werken samen aan opleidingen overheidsopdrachten.

Varlaw advocaten, opgericht in 1981, is gespecialiseerd in bouwrecht en onroerend goed, vennootschaps- en insolventierecht, distributierecht en administratief recht.