Aanpak

Bureau Geerts lost uw dossiers en problemen op.

Wij staan voor een nieuwe kijk op de advocatuur. Met innovatieve, oplossingsgerichte en digitale dienstverlening leveren wij een meerwaarde daar waar u ze nodig heeft.

Wij focussen op overheidsopdrachten en omgevingsrecht. Daarnaast specialiseren wij in alle domeinen van het administratief recht en het bouw- en vastgoedrecht. Lees meer over onze vakgebieden.

To the point, kwaliteit, transparantie en efficiëntie zijn ons kernwaarden. Wij bieden niet enkel juridische bijstand en advies, maar concrete oplossingen. Advies en procedures in klare taal en beperkt tot de essentie. Het recht zo uitgelegd, dat u er meteen mee aan de slag kan.

Lees hierna hoe wij praktisch te werk gaan of maak kennis met onze mission statement.

Voor (aanbestedende) overheden, ondernemers en professionals ontwikkelden wij specifieke diensten op maat.

Case by case samenwerking

Bureau Geerts werkt aan een vast uurtarief van 120 euro/ uur, excl. BTW. Voor particulieren is een lager tarief bespreekbaar.

Ons uurtarief is all-in. Wij rekenen geen standaard administratieve kosten per uur. Enkel volgende kosten worden bijkomend doorgerekend (dit geldt niet voor de all-in prijzen)

→ Verplaatsingskost vanuit Antwerpen (0,30 cent/ km)
→ Aangetekende zendingen of verzendingen per koerier (aan kostprijs)
→ Kopies in grote hoeveelheden, bestemd voor derden, bijvoorbeeld: stukkenbundel voor de rechtbank (aan kostprijs)

Transparantie is voor ons een kernwoord. Bij ontvangst van een vraag/ dossier bezorgen wij vooraf een inschatting van de verwachte tijdsbesteding en kosten alvorens wij aan de slag gaan. Indien meer prestaties vereist zijn, wordt hierover open gecommuniceerd.

Het is onze visie om zoveel mogelijk op forfaitaire basis te werken. Dat wil zeggen dat wij uw dossier behandelen voor één globale prijs, alles inbegrepen. Dit doen we op basis van een voorafgaande offerte, waarin precies wordt bepaald welke diensten zullen worden geleverd.

Voor gerechtelijke procedures hanteren wij eenzelfde prijszetting. Het uurtarief voor procedures is exclusief gerechtskosten. Dit zijn kosten verbonden aan een gerechtelijke procedure zoals rolrechten, kosten voor de deurwaarder, kosten voor het bekomen van afschriften, enz. Hiervan wordt u zo veel mogelijk vooraf ingelicht.

Vaste samenwerking

Raamcontract

Een raamcontract is een vaste samenwerking met een looptijd van minimaal 1 jaar. Dit garandeert u een permanente beschikbaarheid, alsook een vast en degressief uurtarief (*), voor al uw vragen inzake overheidsopdrachten,  administratief recht en bouw- en vastgoedrecht. Zowel advies als gerechtelijke procedures.

(*) Een degressief uurtarief is een uurtarief dat daalt met 5 euro per 100 gepresteerde uren. Dit in 4 stappen tot een ondergrens van 20% korting op het basisuurtarief, en per raamcontract.

 

Juridische eerstelijns helpdesk

Een eenvoudige, losse samenwerking, vergelijkbaar met een herlaadkaart voor uw mobiele telefoon. Wij beantwoorden uw eerstelijnsvragen onmiddellijk of zo snel mogelijk per telefoon of per e-mail. U kan onmiddellijk verder. Deze dienst werkt enkel voor eerstelijnsvragen. Dit zijn concrete en praktische vragen die niet verbonden zijn aan de opvolging van een volledig dossier.

Deze dienst richt zich voornamelijk op overheidsopdrachten.

U koopt vooraf ‘juridische punten’ voor een vaste prijs per punt. Wij houden het verbruik voor u bij en geven aan wanneer uw punten bijna opgebruikt zijn.

→ 1 punt: Een eenvoudige vraag waarop we meteen telefonisch of per e-mail kunnen antwoorden
→ 2-4 punten: Een complexere vraag die meer toelichting vereist of opzoekingen vergt

Prijs per punt vanaf 40 euro, excl. BTW.